Dotanuki Masakuni KatanaDotanuki Masakuni

period:Shinto
designation:NBTHK Koshu Tokubetsu Kicho
nakago:ubu, one mekugiana
nagasa:52cm
price:

Writeup to come.